Пощенска банка (с юридическо име "Юробанк И Еф Джи България" АД) е водеща универсална банка в България. Чрез широката си мрежа от над 220 локации ние предлагаме услуги с най-високо качество на нашите клиенти:

• Физически лица
• Предприемачи
• Малки и средни предприятия
• Големи корпоративни и институционални клиенти

Пощенска банка предлага пълен набор от банкови услуги:

• Различни видове сметки и депозити
• Потребителски кредити - бързи кредити и други
• Ипотечни кредити
• Специални продукти за финансиране на малки предприятия и предприемачи
• Корпоративни кредити
• Взаимни фондове
• Инвестиции и управление на паричните потоци
• Операции с чуждестранна валута
• Кредитни и дебитни карти
• Банкови гаранции и акредитиви
• Търговия с ценни книжа
• Трансфери чрез системата на Western Union
• Факторинг и форфетиране

Postbank

Търговски обект No 1
Банков клон
Телефон:
02/ 81 16 442
Работно време:
Понеделник – Петък
08:30ч. – 17:00ч.

e-mail:
IZZaharieva@postbank.bg
http://www.postbank.bg

Начини на плащане

Търговски обекти