ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „СОФИЯ - ИЗТОК“

Приемане на заявления от клиенти за услуги предоставяни от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД

 

Управител - Пламен Дерибеев, 0885200263, plamen.deribeev@cez.bg

CEZ - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „СОФИЯ - ИЗТОК“

Търговски обект No 11A
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „СОФИЯ - ИЗТОК“
Телефон:
0885506272
08.00-18.30 ч.

e-mail:
galina.d.ilieva@cez.bg
cez.bg

Начини на плащане

Търговски обекти