Начало Търговски обекти Услуги • Телекомплект АД

Предметът на дейност на дружеството е Проучване, проектиране и изграждане на обществени, промишлени и жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура. Реконструкция, основни и текущи ремонти на сгради. Ремонт на машини и съоръжения, производство на нестандартно метално оборудване, извършване на услуги с автотранспорт и строителна механизация.

През последните години Телекомплект АД предимно изгражда и поддържа сгради стоманобетонни конструкции, както и високотехнологични сгради, строителство клас А.

Телекомплект АД – София е основана като строителна фирма през 1972 година с основна дейност съобщително строителство в страната и чужбина.

Структурата на фирмата, изцяло частна от 2001 г., осигурява и гарантира създаването на качествен продукт за нуждите в различни браншове на стопанския живот.

Разполагаме с висококвалифицирани кадри с много опит, набран при строителството на обекти в страната и в държави като Кувейт, Германия, Зимбабве, Ботсвана, Алжир, Ливан, Русия. Наши специалисти са работили обекти “под ключ” и като подизпълнители на такива известни водещи фирми в света като “Сименс”, Пирели” , “Италтел” и др.

Фирмата притежава висококвалифицирани инженерно технически кадри

Стремежът за постигане високо качество на предлагания от Телекомплект продукт обхваща и дейностите по квалификация и преквалификация на личния състав, създаване на подходяща социална атмосфера и стриктно прилагане изискванията за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд.

  1.  София, ул. "Лъчезар Станчев" 5, ет.2, офис 116 
Телекомплект АД

Търговски обект No 30
Стороителна компания
Телефон:

Гл.счетоводител: 951 54 52
Юристконсулт: 425 01 58
Човешки ресурси: 425 01 53

e-mail:
office@telecomplect.com
http://www.telecomplect.bg/

Начини на плащане

Търговски обекти